fbpx

Ethische code

“Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen.” – Plato (427-347 v. Chr.)

Ethische code Kinesiologie

Als kinesiool hou ik onderstaande ethische richtlijnen aan m.b.t. het spiertesten. Deze richtlijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de “Handelingen” gehanteerd door beroepsverenigingen in de complementaire zorg en zijn een aanvulling op de Ethische Code van het IKC (International Kinesiology College):

 1. Het welzijn van de cliënt staat centraal.
 2. De tester stelt zichzelf integer op.
 3. Er wordt getest op een fysiek aanwezige cliënt.
 4. De spiertest kan/mag zowel verbaal als door een lichamelijke stresstest worden uitgevoerd.
 5. Het testen en het testresultaat wordt altijd met de cliënt besproken.

Ethische Code van het IKC (International Kinesiology College):

Het International Kinesiology College (IKC) te Zürich, Zwitserland, is het besturend en regelend orgaan van Touch for Health op internationaal niveau. Vanuit een van zijn functies, kwaliteitsbewaking, heeft het IKC een ethische code ontwikkeld. Deze bevat de internationale gedragsregels voor de personen die met Touch for Health-kinesiologie werken. Ethiek dient als basis voor verantwoordelijkheid, moreel bewustzijn, die ons weerhouden de mens onnodig te beschadigen.

Gedragscode van het International Kinesiology College, de professionele kinesiologe:

 • maakt gebruik van een “educatief” model
 • stelt geen diagnoses in de medische zin van het woord, schrijft niets voor en behandelt niet, tenzij hier op enige andere wijze een bevoegdheid voor behaald is
 • respecteert het zelf herstellend vermogen van de cliënt
 • ziet zichzelf als een begeleider, die de cliënt op zijn weg ondersteunt
 • helpt bij bewuste deelname en ontwikkeling van de persoon (testpersoon)
 • heeft het vereiste opleidingsniveau en continueert zijn zelfeducatie in de kinesiologie via bij- en nascholing
 • is professioneel in de omgang met cliënten en collega
 • respecteert het beroepsgeheim
 • respecteert de grenzen en mogelijkheden van de cliënt en die van zichzelf
 • respecteert de mensenrechten
 • richt zich niet op de ziekte, maar op de potentiële krachten en mogelijkheden van de cliënt
 • staat borg voor kwaliteit vanuit het vakgebied
 • respecteert de vrijwillige keuze van de cliënt
 • erkent dat de spiertest een uitdrukkingsvorm is en niet in de plaats komt van het denken en voelen
 • erkent dat de spiertest niet beslissend is, maar een keuze tot beslissen mogelijk maakt
 • erkent dat de verantwoordelijkheid voor het persoonlijk welzijn voor, tijdens en na een balans bij de cliënt ligt
 • legt de cliënt geen schuldgevoel op en maakt deze geen verwijten
 • respecteert dat de energie van de testpersoon gebalanceerd wordt en dat daarmee het zelf genezend vermogen geactiveerd wordt.

 

Ethische code NOBCO & IEC

Voor de coaching wordt gewerkt vanuit de Internationale Ethische Code (IEC).
Via de website van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) kan informatie gevonden worden over wat de gedragscode inhoudt, hoe de klachtenprocedure werkt en hoe omgegaan wordt met thema’s als diversiteit en integratie.

Voor meer informatie: https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/internationale-ethische-code-iec

 

 

Uitgangspunten en Ethische Code voor Coachen met MIDAS™

Deze Ethische Code maakt gebruik van delen van ’the Code of Ethics 2005 of the International Coach Federation’. Datum 10-04-2017.

Het werken met MIDAS™ houdt een wijze van coachen in, die erkent dat de klant bij uitstek de deskundige is bij het bepalen hoe zijn/haar leven en werk er uit zou moeten zien. Uitgangspunt hierbij is dat iedere klant een creatief, veerkrachtig en vindingrijk persoon is.

Vanuit dit fundament is het de verantwoordelijkheid van de coach om
• te ontdekken, te verhelderen en in kaart te brengen wat de klant wil bereiken
• de klant aan te moedigen zichzelf te leren kennen
• de klant eraan te herinneren dat hij/zij voor zichzelf verantwoordelijk is en hem/haar indien nodig daarop aan te spreken
• de door de klant bedachte oplossingen en strategieën inzichtelijk te maken met behulp van MIDAS™ (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales).

Definitie: Professionele coaching omvat een zakelijke overeenkomst met de coachingsklant om deze te ondersteunen om buitengewone resultaten in het leven, carrière, bedrijf of maatschappelijke contacten te bereiken.

Het proces van coaching verdiept het leren, verbetert prestaties en vergroot de kwaliteit van leven.

Download hier de volledige aMI Ethische Code voor Coachen met MIDAS™: (Nederlands) – (Engels)

 

 

Share This